Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 712

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,Ministerstvo zdravotnictví České republiky distribuuje do zdravotnických zařízení informační brožurku„Rádce pacienta – příručka ke zlepšení bezpečí pacienta“, kterou vydalo v roce 2009. V jejímúvodu ministryně zdravotnictví zdůrazňuje složitost zdravotního systému...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: R. Hudeček
Počet zobrazení článku: 576x

Číst článek odemknout


Hormonálně aktivní nádory v diferenciální diagnostice předčasné puberty u dívek v období 1973–2008

Tento souhrn byl uveřejněn v Prakt Gyn 2008(S4), 269. Předčasná puberta u dívek se vyskytuje nejčastěji v inkompletních formách (telarche praecox, případně telarche variant). Skutečnou předčasnou pubertu klasifikujeme podle hladin gonadotropních hormonů na: - předčasnou pubertu gonadotropin...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: J. Hořejší
Počet zobrazení článku: 1420x

Číst článek odemknout


Gynekologické operační techniky u transsexualizmu female to male

Cíl: Vyhodnocení efektivity gynekologických operačních přístupů při řešení transsexualizmu female to male ve čtrnáctiletém klinickém materiálu z pohledu invazivity výkonu, technické náročnosti, délky operačního výkonu a délky hospitalizace a výskytu peroperačních a postoperačních komplikací...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: R. Hudeček, J. Navrátilová, R. Krajčovičová
Počet zobrazení článku: 1600x

Číst článek odemknout


Diabetes mellitus 1. a 2. typu a gravidita

Zhrnutie najnovších poznatkov o pregestačnom diabete v gravidite z aktuálnej literatúry a medicínskych databáz. Práca prináša informácie o zmenách v metabolizme uhľohydrátov a tukov v gravidite, klasifikáciu diabetu, epidemiologické údaje, materskú a perinatálnu mortalitu a morbiditu...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: L. Féderová, M. Korbeľ, Z. Nižňanská
Počet zobrazení článku: 1031x

Číst článek odemknout


Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ET

Cíl: Poruchy výživy významně ovlivňují metabolizmus organismu a funkci gonád. Mohou se podílet na poruchách plodnosti a komplikacích těhotenství. Cílem této studie je posouzení vlivu BMI (Body Mass Index) na výsledky IVF/ICSI cyklů u žen léčených v Centru asistované reprodukce Gynekologicko...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: M. Sviteková, K. Čadová, I. Crha, P. Ventruba, J. Žáková
Počet zobrazení článku: 1165x

Číst článek odemknout


Předčasné ovariální selhání indukované chemoterapií

Úvod: Předčasné ovariální selhání (POS) je definováno jako vyhasnutí funkce ovaria před 40. rokem věku. Základem léčby POS je hormonální substituce. K dosažení gravidity je nutná in vitro fertilizace s využitím darovaných oocytů. Mezi časté příčiny POS patří poškození ovaria onkologickou léčbou...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: V. Ťápalová, M. Huser, A. Janíková, L. Šmar
Počet zobrazení článku: 1096x

Číst článek odemknout


Postavení depotního medroxyprogesteronacetátu v moderní antikoncepci

Depotní medroxyprogesteron acetát je čistě gestagenní dlouhodobě účinná antikoncepce aplikovaná jednou za tři měsíce. Novější forma pro podkožní aplikaci obsahuje pouze 104 mg účinné látky. Je charakterizována vysokou účinností a bezpečností, vysokým procentem amenorey a opožděným návratem...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: T. Fait
Počet zobrazení článku: 813x

Číst článek odemknout


Abstrakta ze 42. konference gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČSL JEP Lázně Bělohrad, 8. 4. – 10. 4. 2010

Pořadatel: Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEPProgram konferenceHořejší J, Praha. Amenorea primaria, její diagnostika, rozdělení a léčba z pohledu gynekologie dětí a dospívajících.Nižňanská Z. Nízké hladiny prolaktinu – výmysl nebo fakt?Sysák R, Bratislava. Management vrozených...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Počet zobrazení článku: 629x

Číst článek odemknout


Novinky v estetické chirurgii ženského genitálu

Článek podává přehled estetických operací na ženském genitálu. Zabývá se moderním medicínským přístupem vyžadujícím individuální a komplexní péči o pacientku. Zásady psychologického přístupu a vhodně vedený rozhovor je součástí každé konzultace estetického chirurga. Novinkou je rehabilitace ve...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: L. Janáčková
Počet zobrazení článku: 761x

Číst článek odemknout


Otazníky kolem sojových izoflavonů

Teoreticky mají fytoestrogeny v klimakterické medicíně velký léčebný potenciál. Nekonzistentnost studií jejich účinku lze vysvětlit nestandardním složením přípravků a individuálním metabolizmem izoflavonů. Klíčová slova: sojové izoflavony – equol – účinnost

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: T. Fait
Počet zobrazení článku: 660x

Číst článek odemknout


Výstupy z kulatých stolů k problematice znásilnění

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, o.p.s. a občanské sdružení Persefona uspořádaly dva kulaté stoly k problematice znásilnění. První proběhl 28. ledna 2010 v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně a věnoval se tématu stávajícího systému péče o oběť znásilnění a jejímu postavení v...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 2 / 2010
Autoři: K. Ciprová
Počet zobrazení článku: 635x

Číst článek odemknout


Stav okrajů konizací s histologickým nálezem carcinoma in situ

Retrospektivně analyzován soubor 116 konizací s histologickým nálezem carcinoma in situ. Pozitivní okraje byly zjištěny v 37,4 % dlaždicových a 55,6 % žlázových carcinoma in situ. Dvakrát častěji se vyskytl dosah endocervikálního oproti exocervikálnímu okraji. Kyretáž proximálního kanálu...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: P. Freitag
Počet zobrazení článku: 978x

Číst článek odemknout


Úvodní slovo

Vážené kolegyně a&160;České republice a&160;aktivitách s&160;v&160;porodnictvím. Redakční rady a&160;zajímavá sdělení, autorské soutěže, edukační kazuistiky, kreditované e-learningové kurzy. Vzhledem k&160;jejich klinický dopad se stává zajištění efektivního prosperujícího chodu každého...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: R. Hudeček
Počet zobrazení článku: 531x

Číst článek odemknout


Vybrané imunohistochemické prognostické faktory karcinomu endometria

Cíl studie: Zjistit pomocí imunohistochemického vyšetření expresi p53, bcl- 2, c- erbB- 2, Ki- 67, estrogenového (ER) a progesteronového (PR) receptoru, matrix metaloproteinázy- 7 (MMP- 7) a matrix metaloproteinázy- 26 (MMP- 26) u pacientek s karcinomem endometria. Zhodnocení...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: I. Marková, M. Ľubušký, M. Procházka, M. Kudela, M. Dušková, J. Zapletalová, R. Pilka
Počet zobrazení článku: 827x

Číst článek odemknout


ICTP marker a karcinóm prsníka s mts do kostí –  naše skúsenosti

Karcinóm prsníka je najčastejší karcinóm v ženskej populácii. Aj napriek mnohým diagnostickým a liečebným pokrokom vyskytujú sa časté metastázy, lokoregionálne ako i vzdialené. Včasná diagnostika vzdialených metastáz je niekedy problematická. Pri detekcii metastáz sa okrem iného využívajú aj...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: V. Bella, E. Zámečníková, E. Mináriková, J. Silešová, H. Danielová, E. Rácová
Počet zobrazení článku: 973x

Číst článek odemknout


Terapeutické možnosti asistované reprodukce u pacientek se sníženou ovariální rezervou

Práce podává literární přehled patofyziologických, epidemiologických a etiologických faktorů snížené ovariální funkce žen. Jsou prezentovány vztahy ovariální dysfunkce a věkového faktoru, podíl genetických příčin snížené ovariální funkce, autoimunitní a iatrogenní a další příčiny snížené...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: R. Hudeček, I. Prokopová, M. Sviteková, R. Krajčovičová
Počet zobrazení článku: 1019x

Číst článek odemknout


Intrahepatálna cholestáza gravidných –  vybrané perinatologické ukazovatele

Cieľ štúdie: Porovnanie manažmentu, liečby a perinatálnych výsledkov pacientiek s intrahepatálnou cholestázou gravidných (ICP) pred zavedením kyseliny ursodeoxycholovej (UDCA) do liečby a po ňom v intermediárnom centre NsP Trenčín. Klinický súbor a metodika: Retrospektívna analýza 79 pôrodov žien...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: P. Kaščák, M. Hlaváčik, M. Korbeľ
Počet zobrazení článku: 918x

Číst článek odemknout


Obezita v perimenopauze a možnosti řešení

Obezita a nadváha odpovídá svým výskytem již pandemii. Vzniká v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie, velkou roli zde hraje genetické nastavení organizmu. Nadváhu v perimenopauze má 66 % a obezitu 35 % žen! V tomto období je fyziologická potřeba jídla asi o 1/ 3 menší než ve...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: P. Šrámková
Počet zobrazení článku: 805x

Číst článek odemknout


Vliv kyseliny dokosahexaenové na antenatální vývoj plodu a postnatální vývoj dítěte

Dokosahexaenová kyselina je důležitá pro rozvoj centrálního nervového systému u savců. V posledním trimestru gravidity a prvních postnatálních měsících dochází k mohutnému rozvoji lidského mozku s významným vzestupem dokosahexaenové kyseliny a arachidonové kyseliny v mozkové tkáni. Plod i...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: T. Vrána
Počet zobrazení článku: 778x

Číst článek odemknout


Prenatální kardiologie jako teorie i praxe

Pediatrické obory a&160;stejné jedince, proto je potřebné, aby oba obory spolupracovaly a&160;optimální péči o&160;vrozenou srdeční vadou mít údaje z&160;prenatální kardiologii. Sám se v&160;rodiči dětí, které mají těžké vrozené srdeční vady, i&160;těhotnými ženami, u&160;vrozené srdeční...

Zdroj: Praktická gynekologie
Číslo: 1 / 2010
Autoři: J. Navrátil
Počet zobrazení článku: 591x

Číst článek odemknout


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Hlavní partneři časopisu

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3-4 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější