Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Selected psychometric properties of the Czech Version of the FACT-B Scale (Version 4) for Measuring Quality of Life in Breast Cancer Patients

Autoři: Kateřina Skřivanová1,2, Jiří Jarkovský3, Klára Benešová3, Jan Nedvěd1, Dagmar Brančíková4, Hana Peterková1, Tomáš Svěrák5, Ľubomíra Anderková5, Nela Elfmarková5, Marcela Bendová6, Luboš Minář6, Markéta Protivánková4, Ladislav Dušek3
Autoři - působiště: 1Department of Psychology and Psychosomatics, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2Department of Clinical Psychology, Faculty Hospital, Brno, Czech Republic, 3Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 4Department of Internal Medicine, Haematology and Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University and Faculty Hospital Brno, Czech Republic, 5Faculty of Medicine and Applied Neuroscience Research Group, Central European Institute of Technology, Masaryk University (CEITEC MU), Brno, Czech Republic, 6Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Masaryk University and Faculty Hospital Brno, Czech Republic
Článek: Prakt Gyn 2016; 20(3-4): 156-161
Kategorie: Oncogynecology
Počet zobrazení článku: 246x


Vybrané psychometrické vlastnosti české verze dotazníku FACT-B (verze 4) měření kvality života u pacientek s karcinomem prsu

Předběžné výsledky byly formou posteru publikovány na Brněnských onkologických dnech v roce 2016.

Souhrn

Zlepšování výsledků onkologické léčby přitáhlo větší pozornost k longitudinálnímu sledování kvality života (QoL). Funkční posouzení onkologické léčby (FACT) je standardním nástrojem měření QoL u onkologických pacientů, přičemž varianta FACT-B se používá pro pacientky s karcinomem prsu. Cílem této studie je informovat o výsledcích validizace překladu dotazníku FACT-B (verze 4) do češtiny: jde o vůbec první validizaci nástroje QoL pro pacientky s karcinomem prsu v České republice. Byla použita standardní popisná statistika a zkoušky. Spolehlivost dílčích škál skóre QoL byla měřena Cronbachovým alfa koeficientem. K analýze konstruktové validity nástroje byly použity explorační a konfirmační faktorová analýza, Pearsonův a Spearmanův koeficient korelace. Tato analýza byla zpracována s pomocí programů SPSS 23.0.0. a Stata 13. Výsledky validizace jsou obdobné jako další validizace přeložených národních verzí FACT-B, které po překladu vykazují uspokojivou spolehlivost a citlivost a spolehlivou vnitřní strukturu. Analýza jeho vnitřní struktury odhalila skryté faktory, které vyplývají z dílčích škál dotazníku FACT-B, a prokázala mezikulturní platnost českého překladu. Naše výsledky ukazují, že český překlad dotazníku FACT-B je spolehlivým a platným nástrojem měření QoL u pacientek s karcinomem prsu v České republice a může být využíván v budoucím výzkumu a /nebo klinické praxi.

Klíčová slova:
nástroj validizace QoL – překlad FACT-B do češtiny – analýza faktorů – karcinom prsu


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Improvements in the outcomes of cancer treatment have drawn more attention to longitudinal monitoring of the quality of life (QoL). Functional assessment of cancer therapy (FACT) is a standard instrument for QoL measurement in cancer patients; a variant FACT-B is used for breast cancer patients. The aim of this study is to report the validation results of FACT-B (version 4) translation to the Czech language; it is the first validation ever of a QoL instrument for breast cancer patients in the Czech Republic. Standard descriptive statistics and tests were applied. The reliability of QoL scores subscales was measured by the Cronbach’s alpha coefficient. Pearson’s and Spearman’s correlation coefficient, exploratory and confirmative factor analysis were used to analyse the construct validity of the instrument. The analysis was computed using SPSS 23.0.0. and Stata 13. The validation results are similar to other validations of national FACT-B translations with a good reliability and sensitivity, and a reliable internal structure after translation. The analysis of its internal structure revealed the hidden factors attributable to subscales of FACT-B, and proved the cross-cultural relevance of the Czech translation. Our results suggest that the Czech translation of FACT-B is a reliable and valid instrument for QoL measurement for breast cancer patients in the Czech Republic, and that it can be used in future research and/or clinical practice.

Keywords:
breast cancer – FACT-B translation into Czech – factor analysis – QoL instrument validation

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrovat

 
 
Ohodnoťte článek:
 

Celkové hodnocení článku:
 
2.2/5, hodnoceno 70x
 
 
Hlavní partneři časopisu

 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 3-4 / 2016

zobrazit obsah

 

 
Starší ročníky
 

Nejčtenější