4. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE 15. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE: Program


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(6): 5-9

Program

23.–24. LISTOPADU 2005, BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

Sekce asistované reprodukce ČGPS,

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno, www.ivfbrno.cz

Záštitu převzali

MUDr. Jan Burian prof., ředitel Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Jan Žaloudík, Csc., děkan LF MU Brno

Koordinátor konference

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

tel.: 532 238 236, e-mail: ventruba@fnbrno.cz

Vědecký sekretář

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

tel.: 532 238 281, e-mail: jzakova@fnbrno.cz

Vědecký výbor

T. Bielik (Banská Bystrica)

M. Borovský (Bratislava)

Z. Čupr (Brno)

J. Danko (Martin)

V. Dvořák (Brno)

J. Feyereisl (Praha)

M. Halaška (Praha)

J. Hořejší (Praha)

P. Koliba (Ostrava)

M. Korbeĺ (Bratislava)

Š. Lukačín (Košice)

A. Martan (Praha)

L. Rob (Praha)

Z. Rokyta (Plzeň)

B. Svoboda (Praha)

J. Tošner (Hradec Králové)

J. Vojtaššák (Bratislava)

M. Brandejská (Praha)

I. Crha (Brno)

M. Čekal (Praha)

M. Herman (Košice)

M. Kudela (Olomouc)

T. Mardešić (Praha)

Z. Mayer (Praha)

M. Mrázek (Praha)

L. Pilka (Zlín)

K. Řežábek (Praha)

A. Sobek (Olomouc)

J. Štěpán (Hradec Králové)

P. Texl (Brno)

P. Trávník (Brno)

P. Ventruba (Brno)

K. Veselá (Brno)

L. Zetová (Praha)

J. Žáková (Brno

Organizační výbor

H. Bochníčková

I. Crha

R. Hudeček

M. Huser

Z. Kroupová

L. Lhotecká

E. Lousová

P. Ventruba

J. Žáková

Organizační zajištění

Medica Publishing and Consulting, s.r.o., obchodní centrum Media Hall,

Bidláky 20, 639 00 Brno, tel./fax: 533 337 311, e-mail: medica@medic.cz, www.medic.cz

Program

Úterý 22. listopadu 2005

PREKONGRES SERONO SYMPOSIA INTERNATIONAL

odborný seminář

ASISTOVANÁ REPRODUKCE – pro praktické gynekology

22.–23. 11. 2005, Hotel International

Odborným garantem semináře je Sekce asistované reprodukce ČGPS.

Podrobnosti a program najdete na www.ivfbrno.cz a www.gpkbrno.cz

Středa 23. listopadu 2005

12.00–13.00 hod

pracovní jednání vědeckého a organizačního výboru

13.00–18.00 hod

registrace

13.30–13.45 hod

slavnostní zahájení

4. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE

14.00–15.15 hod

BLOK A – Reprodukční gynekologie

moderátor:

J. Hořejší, M. Korbeľ, Z. Rokyta

1. Informace z postgraduálního vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví

J. Feyereisl (Praha)

2. Rekurentná molárna gravidita – genetické aspekty

J. Vojtaššák, R. Fischer, M. Korbel, V. Repiska (Bratislava)

3. Mužský pseudohermafroditismus s dělohou – management s ohledem na budoucí plodnost

J. Hořejší, H. Kosová (Praha)

4. Ako v liečbe endometriózy při sterilite?

M. Tholt, Ľ. Pániková (Trstená)

5. Srovnání hysteroskopických, sonografických a histologických obrazů peria postmenopauzálního endometria

M. Petrenko, I. Rejdová, B. Kuřecová (Brno)

6. USG diagnostika parciálnej moly komplikovanej preeklampsiou. Kazuistika.

M. Korbeľ, J. Vojtaššák, Ľ. Danihel, M. Černá, Z. Nižňanská, A. Havalda, M. Redecha (Bratislava)

15.30–16.00 hod

přestávka – občerstvení

16:00–17: 00 hod

BLOK B – Reprodukční gynekologie

moderátor:

J. Feyereisl, J. Tošner, J. Vojtaššák

7. Protilátky proti annexinu V, protrombinu, fosfolipidům a časné těhotenské ztráty. Annexin V receptory

Z. Ulčová-Gallová, P. Mukenšnábl, Š. Hadravská, V. Kyselová, K. Bibková, Z. Mičanová, Z. Rokyta (Plzeň)

8. Je reálná gravidita u nemocných s výrazně nízkým endometriem?

A. Langerová, M. Mrázek (Praha)

9. Psychogenní infertilita – teorie a problémy

H. Konečná (České Budějovice)

10. Výskyt autoimunitní tyreoiditidy u žen léčených pro neplodnost

I. Oborná, D. Karásek, M. Halenka, J. Březinová, M. Svobodová, Z. Fryšák (Olomouc)

11. Metody asistované reprodukce u HIV pozitivních pacientů

J. Záhumenský, B. Sehnal, J. Tomeček, H. Rozsypal, M. Halaška (Praha)

12. Změny v psychice a funkci centrálního nervového systému v menopauze

J. Skácelová, J. Jelínek (Brno)

POSTERY

13. Využití prolenových sítěk a beznapěťových pásek v rekonstrukční operativě poruch dna pánevního

A. Belkov, M. Huser, J. Štelcl (Brno)

14. Asociace inzerčně-delečního polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym (I/DACE) s gestačním diabetem

Z. Dostálová, J. A. Bienertová-Vašků, A. Vašků, R. Gerychová, V. Unzeitig (Brno)

15. Nádorová triplicita v onkogynekologii – kazuistika

D. Petrovová, R. Doubek, J. Chovanec, J. Navrátilová, E. Jandáková (Brno)

16. Carcinoma mammae v puerperiu

M. Sviteková, L. Minář, B. Kuřecová, J. Chovanec (Brno)

17. Torze adnex u čtrnáctiměsíční dívky – kazuistika

D. Vitoušková, D. Mužíková, I. Rejdová (Brno)

16.00–17.00 hod

SATELITNÍ SYMPOZIUM – ORGANON

moderátor:

J. Hulvert

1. What an optimised GnRH antagonist protocol should be?

E. M. Kolibianakis (Thessaloniki, Greece)

2. Praktické zkušenosti s využitím antagonistů GnRH ve stimulačních protokolech

J. Hulvert (Praha)

20.00 hod Společenský večer

Vinárna „U Královny Elišky“ – Mendlovo nám. 1b

Odjezdy autobusů od Hotelu International

v 19.30 a 19.45 hod

Čtvrtek 24. listopadu 2005

15. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE

8.00–12.00 hod

registrace

9.00–11.00 hod

BLOK C – Asistovaná reprodukce

moderátor:

M. Mrázek, P. Trávník, P. Ventruba

Whole embryo plating and mechanical bisection are both successful in human embryonic stem cell derivation

A. G. Bosman, K. Texlová, T. Stojanov, T. T. Peura (Sydney) host sympozia

1. Historie vývoje odběru oocytů – 25 let zkušeností

P. Ventruba, Ľ. Pilka, J. Žáková, I. Crha, I. Prokopová, K. Čadová, P. Trávník, J. Veselý, H. Višňová, R. Hudeček (Brno)

2. IVF ET v nativním menstruačním cyklu

M. Mrázek, L. Hýbnerová, A. Langerová, Z. Mayer, L. Musilová, L. Kárníková, O. Teplá, J. Jirmanová (Praha)

3. Klinické a perinatologické výsledky 227 cyklů preimplantační genetické diagnostiky

K. Veselá, J. Veselý, E. Oráčová, G. Tauwinklová, P. Trávník, M. Vondráčková, L. Hromadová, S. Hlaváčová, J. Rubeš, R. Rybář, P. Musilová (Brno)

4. Screening aneuploidií u preimplantačních embryí (PGD) v souvislosti s dárcovstvím oocytů

T. Mardešić, T. Brachtová, D. Zudová, V. Sobotka (Praha)

5. Současné možnosti a význam selekce embryí

P. Trávník (Brno)

6. Principy připravovaného registru asistované reprodukce

K. Řežábek (Praha)

7. Kde je věková hranice pro transfer jednoho embrya?

P. Texl, S. Costigan, K. Texlová, I. Vidermertová (Brno)

8. Homocystein, kyselina listová a vitamin B12 v seminální plazmě mužů s azoospermií

I. Crha, M. Králíková, J. Talová, M. Hill, J. Žáková, P. Ventruba, I. Prokopová (Brno)

11.00–11.30 hod

přestávka – občerstvení

11.30–12.00 hod

BLOK D – Asistovaná reprodukce

moderátor:

I. Crha, M. Herman, K. Veselá

9. Incidence hlášení zhoubných novotvarů ovaria v souboru sterilních pacientek léčených metodami in vitro fertilizace (IVF)

R. Hudeček, P. Ventruba, M. Huser, E. Račanská, R. Vavrušová, J. Šarmanová, J. Novák, A. Koukalová (Brno)

10. Mutace v genu pro leukemický inhibiční faktor (LIF) ovlivňují přítomnost antifosfolipových protilátek v séru neplodných žen

M. Králíčková, P. Uher, R. Suchá, R. Šíma, T. Vaněček , Z. Ulčová-Gallová, P. Šíma, Z. Rokyta (Plzeň)

11. Vyšetření spermií nositelů balancovaných translokací metodou FISH

E. Oráčová, M. Vozdová, J. Rubeš (Brno)

12. Rodičovské postoje a socioemoční vývoj dětí ve věku 5–7 let počatých po ICSI

M. Šnajderová, D. Krejčířová, D. Sobotková, T. Mardešić, D. Zemková, J. Kraus, V. Gregor, A. Šípek, V. Lánská (Praha)

13. Genetické vyšetření mužů ze souboru kanditátů MESA-TESE

R. Gaillyová, M.Vilémová, B. Ravčuková, I. Valášková, I. Crha, R. Beharka, P. Ventruba (Brno)

14. Přínos asistovaného hatchingu u kryokonzervovaných embryí

J. Pavelková, M. Moosová, K. Řežábek, D. Koryntová, M. Jaržembovská (Praha)

12.30–13.00 hod

BLOK E – Asistovaná reprodukce

moderátor:

M. Mrázek, M. Brandejská, K. Řežábek

Informace výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS

M. Mrázek (Praha)

Registr AR – komentář k finální verzi při tvorbě ve spolupráci s firmou ICZ

B. Pavlíčková (KSRZIS Praha)

13.00–14.00 hod

polední přestávka

14.00–15.20 hod

BLOK F – Asistovaná reprodukce

moderátor:

L. Pilka, M. Kudela, L. Zetová

15. Strategie pro PGD embryí nositelů chromosomálních translokací

P. Musilová, R. Rybář, E. Oráčová, K. Veselá, J. Veselý, J. Rubeš (Brno)

16. Taktika užití kryokonzervace a její efektivita v cyklech s PGD

G. Tauwinklová, E. Oráčová, K. Veselá, P. Trávník, L. Hromadová, J. Veselý, J. Rubeš (Brno)

17. Manifestace paternálního efektu

O. Teplá, J. Pěknicová, M. Mrázek, J. Míka, K. Kočí (Praha)

18. Hodnocení kvality embryí IVF/ICSI v závislosti na rychlosti nástupu prvního buněčného dělení

J. Březinová, M. Svobodová, I. Oborná, H. Fingerová, J. Dostál (Olomouc)

19. Preimplantační screening aneuploidií vyšetřením 1. a 2. polárních tělísek

J. Diblík, M. Montag, C. Magli, M. Macek sr, Š. Vilímová (Praha)

20. Přežití lidských spermií po kryokonzervaci v médiích na bázi glycerolu a „egg yolk“

M. Moosová, J. Pavelková, D. Koryntová, K. Řežábek (Praha)

21. Prodloužená kultivace prvojader do blastocyst u kryocyklů

R. Suchá, P. Uher, L. Hradecký, M. Králíčková, Z. Rokyta (Plzeň)

22. Produkce reaktivních kyslíkových molekul v ejakulátu mužů z neplodných párů

J. Novotný, I. Oborná, J. Březinová, M. Svobodová, H. Fingerová (Olomouc)

15.20–16.30 hod

BLOK G – Asistovaná reprodukce

moderátor:

M. Čekal, P. Texl, J. Žáková

23. Pregnancy rate (PR) cyklů stimulovaných gonadotropiny k autologní inseminaci (AIH) a konvertovaných na IVF je srovnatelná s PR cyklů primárně směřovaných k IVF

D. Koryntová, M. Moosová, K. Řežábek, J. Pavelková (Praha)

24. Operační a histologické nálezy reprodukčních orgánů u mužů po poranění míchy

V. Sobotka, J. Heráček, V. Mandys (Praha)

25. Predimplantačná genetická diagnostika – naše prvé skúsenosti na Slovensku

I. Černáková, P. Balogh, A. Ďurechová, Ľ. Petrová, I. Konýčková, Ľ. Tazberíková, L. Maršík, A. Calamar, J. Války (Bratislava)

26. Management dárcovství oocytů

L. Hromadová, K. Veselá, P. Trávník, J. Veselý, K. Kučerová (Brno)

27. Preimplantační genetická diagnostika u nositelů balancované translokace

T. Brachtlová, M. Kosařová, D. Zudová (Praha)

28. Význam užívání prednisonu jako imunomodulans při opakovaných reprodukčních neúspěších

M. Poláková, J. Šulc, M. Čekal, V. Černý, M. Vicena, D. Korecký, D. Alexander (Praha)

29. Kryokonzervace ovariální tkáně – šance k záchraně fertility u ženy s rakovinou

M. Huser, J. Žáková, L. Šmardová, I. Crha, P. Ventruba, Z. Král (Brno)

POSTERY

30. Detekce kvality embryí pomocí sHLA-G (Human leukocyte antigens) a LIF (Leukemia inhibitory factor) – pilotní studie

A. Sobek, B. Hladíková, A. Sobek jr (Olomouc)

31. Využití dotazníků SFM/K pro hodnocení výchozí kvality sexuálního života mužů z infertilních párů

R. Obereignerů, I. Oborná, L. Hansmanová, J. Březinová, M. Svobodová, H. Fingerová (Olomouc)

32. Asistovaná reprodukce a thyroidální autoimunita

D. Nováková, M. Křenek, J. Madar (Praha)

33. Multicentrická studie IUI

V. Šilhan (Hradec Králové)

34. Analýza výsledků studie 1+1 versus 2 embrya při embryotransferu

D. Alexander, J. Šulc (Praha)

35. Možnost volby pohlaví za účelem vyrovnání poměru pohlaví potomků v ČR

J. Dostál, L. Dudová (Olomouc)

36. Hodnocení stimulačních cyklů u pacientek se střední formou OHSS

Š. Machač, A. Malenovská, M. Novotná, M. Ľubušký, M. Procházka (Brno)

37. Mimoděložní těhotenství po přenosu dvou embryí v pahýlech obou tub po předchozí salpingektomii – kazuistika

I. Oborná, J. Březinová, M. Svobodová, P. Hejtmánek, R. Pilka (Olomouc)

38. Abdominální ektopická gravidita po TESE, ICSI a ET – kazuistika

V. Weinberger, I. Crha, R. Beharka (Brno)

39. Metody selekce pohlaví

E. Bulínová, E. Lousová, J. Žáková (Brno)

40. Embryotransfer po 96 hod kultivace

P. Marková, M. Trubačová, V. Špička, R. Michálek (České Budějovice)

41. Preimplantační genetická diagnostika neurofibromatózy I

S. Kubíčková, D. Gregorová, K. Čábelová, I. Grochová, K. Veselá (Brno)

42. Klinická a laboratorní strategie preimplantační genetické diagnostiky monogenně dědičných onemocnění

I. Grochová, K. Veselá, P. Trávník (Brno)

43. Raritní kazuistika intrauterinní gravidity u pacientky s onkologickou anamnézou

E. Juránková, L. Minář, L. Rotter, P. Ventruba, J. Chovanec

16.30 hod

Vyhlášení a předání cen

Nejlepší poster z oblasti reprodukční gynekologie

Sponzorováno firmou Ferring

Nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce

Sponzorováno firmou Organon

Soutěž o nejlepší publikaci za uplynulý rok

Sponzorováno firmou Serono

17. 00 hod

závěr konference

MUDr. Milan Mrázek, Ph.D.

předseda SAR ČGPS

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

koordinátor konference


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se