Divide et impera ...


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2007; 11(2): 53
Kategorie: Úvodní slovo

Představenstvo České lékařské komory (ČLK) vydalo Stavovský předpis týkající se systému celoživotního vzdělávání lékařů. Tento stavovský předpis byl novelizován rozhodnutím představenstva ČLK a nabývá účinnosti dne 18. 2. 2007.

Systém celoživotního vzdělávání lékařů slouží k prohlubování odborné způsobilosti lékaře pro výkon povolání v léčebné a preventivní péči. Upravuje se tak systém vzdělávání lékařů garantovaný Českou lékařskou komorou, která za tímto účelem přiděluje vzdělávacím akcím a dalším formám celoživotního vzdělávání kredity (certifikáty). Získání diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle tohoto stavovského předpisu je podmínkou vydání licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení a k účasti lékaře v systému celoživotního vzdělávání lékařů bude komora přihlížet při zaujímání stanovisek k uchazečům ve všech výběrových řízeních.

Každý lékař – člen České lékařské komory má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání lékařů. Naplnění tohoto stavovského předpisu splňuje i kritéria kontinuálního vzdělávání lékařů – zaměstnanců dle zákoníku práce. Formy celoživotního vzdělávání lékařů podle tohoto stavovského předpisu představují vzdělávací akce pořádané ČLK, přičemž k realizaci těchto vzdělávacích akcí je ČLK oprávněna využít součinnost se subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. Dále pak klinické stáže a klinické dny, publikační a přednášková činnost, studium odborné literatury a elektronické formy vzdělávání.

Za certifikovanou akci se pro účel tohoto předpisu považuje minimálně jednodenní vzdělávací akce pořádaná ČLK v rozsahu osmi a více vyučovacích hodin. Program těchto akcí musí být jasně postgraduálně vzdělávací, tj. zaměřen na obnovení a prohloubení znalostí v příslušném oboru. Představenstvo komory současně zřizuje Centrální registr akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK, který je veden kanceláří komory. Lékař, který žádá o vydání diplomu celoživotního vzdělávání, podává žádost okresnímu sdružení, ve kterém je evidován. Doklady o absolvování vzdělávacích akcí musí mít vždy uvedeno evidenční číslo z Centrálního registru.

Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních 5 let získá minimálně 5 certifikátů, nebo 4 certifikáty a 30 kreditů, nebo 3 certifikáty a 60 kreditů, nebo 2 certifikáty a 90 kreditů, nebo jediný certifikát a 120 kreditů. Diplom vydává okresní sdružení, v němž je lékař evidován, a tento diplom platí 5 let ode dne vydání.

Únor 2012 se zdá být ještě velmi daleko, ale víte už dnes kolik máte k dispozici kreditů a certifikátů z akcí evidovaných v Centrálním registru celoživotního vzdělávání?

as. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se