Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(4): 193
Kategorie: Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, před 120 lety, dne 8. listopadu 1888, byla ve městě Brně dokončena stavba nového významného zdravotnického zařízení, Zemské porodnice. Po více než stoleté existenci ústavního porodnictví tak dostalo Brno porodnické pracoviště, které bylo ve své době jedním z nejmodernějších v rako usko- uherské monarchii. O výstavbu nového ústavu se významným způsobem zasadil prof. Hubert Ri edinger, který převzal v roce 1878 vedení tehdejší brněnské porodnice. Tento teprve třicetiletý asistent profesora Carla von Bra una z Vídně, nadšený zastánce Semmelweisových zásad v porodnictví a znalec základů léčby gynekologických onemocnění, se vzdal akademické kari éry ve Vídni, aby se věnoval porodnické práci v průmyslově se rozvíjejícím, tehdy osmdesátitisícovém městě Brně.

Pro své plány na výstavbu nového ústavu potřeboval prof. Ri edinger podporu zemských úřadů. K tomu mu z velké části pomohla pověst vynikajícího operatéra a s ní so uvisející a utorita odborníka, který v roce 1878 provedl první radikální císařský řez dle Porra v Brně*). Prof. Ri edinger přistupoval k otázce výstavby nové porodnice velmi odpovědně a s úctyhodno u starostlivostí. Se záměrem vybudovat účelný ústav odpovídající úrovně a re alizovat všechny osvědčené a moderní stavební prvky známé v tehdejší době podnikl se stavebním rado u Nosskem řadu cest po velkých porodnicích Rako usko- Uherska. Na této cestě shromáždil mimo jiné i doklady o tom, že spojení porodnice s gynekologickým oddělením v jednom ústavu je možné a není rizikové. Finální projekt výstavby byl v roce 1886 předložen Zemskému sněmu a schválen 10. ledna 1887. Výdaje na výstavbu porodnice byly odso uhlaseny ve výši 210 000 zlatých.

Budova Zemské porodnice v Brně roku 1888.
Budova Zemské porodnice v Brně roku 1888.

Již koncem dubna 1887 započala stavební činnost, v říjnu 1888 byla stavba dokončena a 8. listopadu 1888 byl ústav slavnostně předán do užívání. Je dodnes udivující, že s tehdejší stavební techniko u, jako byly formanka a ručně podávané cihly, byly stavební práce hotovy za po uhý rok a sedm měsíců. Nový ústav s rozsahem zastavěné plochy 1 585 m2 byl postaven na vyvýšeném místě a průčelí hlavní budovy směřovalo k Obilnímu trhu. Porodnice byla vybavena celkem 107 lůžky. K dispozici bylo 7 postelí pro rodičky, 50 pro šestinedělky, 26 pro těhotné, 18 pro gynekologicky nemocné a 6 pro septické případy. Náklady na jedno lůžko činily 812 zlatých. V pokojích pro těhotné se počítalo s 30 m3 na lůžko, u šestinedělek s 45 m3 a v gynekologických pokojích a na septickém oddělení s 50 m3.

Vybudováním Zemské porodnice byly vytvořeny předpoklady pro vznik brněnsko- moravské porodnické školy, která se stále rozrůstá a podílí se na pokroku, kterého bylo za 120 let existence ústavu dosaženo. Výsledky systematické práce dlo uhé řady následovníků prof. Ri edingera se odráží nejenom v oblasti perinatologi e, ale i reprodukční gynekologi e, onkogynekologi e a asistované reprodukce.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.


* Kol. autorů: Stoleté úsilí o zrození nového života (1888-1988), KÚNZ FNsP, Brno; Tisk n. p., 1987.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se