Úvodní slovo


Autoři: R. Hudeček
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2010; 14(1): 3
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

pokud by se měla charakterizovat situace ve zdravotnictví v České republice a v aktivitách s ním souvisejících jedním slovem, tak by patrně tím nejvhodnějším bylo slovo „změna“. Nejinak tomu je i v oblasti odborných periodik zabývajících se gynekologií a porodnictvím. Redakční rady a realizační týmy se stále snaží přinést čtenářům nová, aktuálnější a zajímavá sdělení, autorské soutěže, edukační kazuistiky, kreditované e-learningové kurzy. Vzhledem k rostoucím požadavkům čtenářů na kvalitu prezentovaných dat a jejich klinický dopad se stává zajištění efektivního prosperujícího chodu každého odborného periodika pro realizační týmy stále těžším oříškem.

Situace v Praktické gynekologii není výjimkou. Mám tu osobní čest, že v letošním roce povedu tým spolupracovníků v redakční radě již sedmým ročníkem a při ohlédnutí zpět za uplynulým obdobím mi nezbývá než konstatovat dvě skutečnosti. Zatímco medicínsky se odborná část realizačního týmu průběžně stabilizuje, pracuje stále efektivněji a rozšiřuje jednak své řady, ale v nemalé míře i řady korespondujících autorů, provozně výkonná část redakce je v situaci zcela odlišné.

Ekonomické tlaky a „neviditelná ruka trhu“ vyvolaly v minulosti zásadní změny v klíčových pozicích vydavatelů. Na pozici odpovědných redaktorek je personální obměna nejvyšší, prakticky by se dalo říct ročníková. A tak pevně věřím, že současná reprezentantka této náročné a nevděčné funkce překoná onu magickou hranici a vydrží v nastoleném tempu co nejdéle. Pravidelné jsou i změny na pozicích vedoucích redakce odborných titulů vydavatele, ale asi tou nejzásadnější je změna subjektu vydavatele jako takového.

A tak se historicky Medica Publishing & Consulting, s.r.o. změnila v Medica Healthworld, a.s a dále od 1. ledna 2010 na základě licenční smlouvy se společností přebírá vydavatelství „sesterská“ společnost Ambit Media, a.s. Tato fůze tak dává vzniknout velkému vydavatelskému subjektu. Dovolím si citovat slova ředitele Ambit Media, a.s. pana Ondřeje Novotného: „Jsme přesvědčeni, že tímto rozšířením portfolia naší společnosti, která je již vydavatelem titulů Zdravotnické noviny (na základě vydavatelské smlouvy s registrovanými vlastníky ochranné známky) a Florence, přispějeme k vytvoření optimálních organizačních i technických podmínek pro Vás, členy redakční rady i odborné redaktory.“

Jsem osobně přesvědčen, že tyto změny posílí konkurenceschopnost a pozici našeho periodika na trhu českých odborných publikací a zajistí medicínské části realizačního kolektivu optimální podmínky pro jejich nelehkou tvůrčí práci.

První letošní list Vám čtenářům přináší pestrou nabídku aktuálních témat zahrnujících onkogynekologii, problematiku asistované reprodukce, ale i perinatologické příspěvky a zprávy z urogynekologie. Navíc předkládáme i výsledky autorských soutěží a jména úspěšných řešitelů edukačních kazuistik z roku 2009. Všem oceněným ze srdce gratuluji.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se