Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2012; 16(1): 1
Kategorie: Úvodníky


Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí čtenáři,

vítám Vás na stránkách letošního prvního sešitu Vašeho oblíbeného odborného časopisu Praktická gynekologie. Toto číslo časopisu vydáváme u příležitosti konání Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů České republiky. Věřím, že vědecký program tohoto odborného setkání, stejně jako obsah „kongresového“ čísla časopisu plně uspokojí všechny, kteří si našli cestu do májového Brna.

V závěru loňského roku jsem v úvodníku posledního sešitu konstatoval, že redakční rada a vydavatel časopisu tímto posledním sešitem „uzavírají“ jubilejních patnáct let vydávání časopisu. Tehdy jsem ovšem netušil, jak trpce prorocký výrok to byl. Na počátku letošního roku nás vydavatel s politováním informoval, že je nucen z ekonomických důvodů pozastavit vydávání Praktické gynekologie. To v dnešní ekonomicky složité době u časopisu, který je poskytován odborné veřejnosti zdarma, nepřekvapuje. Přesto to redakční radu zaskočilo a naplnilo smutkem. Praktická gynekologie prošla v průběhu své patnáctileté existence řadou změn jak obsahových, formálních, personálních tak i změnou samotného vydavatele, ale vždy odolala. Proto jsme se s Tomášem Faitem pokusili uplatnit postup tolikrát ověřený na JIP a časopis přivést znovu k životu.

Našli jsme nového vydavatele a ten se dohodl s původním vydavatelem a výsledkem je vydání prvního letošního čísla. Vydavatelem, který se časopisu ujal, je společnost Facta Medica, s.r.o. Redakčně zajišťují vydání časopisu dr. Eliška Skalková a dr. Boris Skalka.

Obsah tohoto čísla časopisu jsme připravili již tradičně tak, aby si v něm našli informace jak terénní gynekologové, tak gynekologové různých subspecializací. Především pro praktický ambulantní provoz je určeno sdělení týkající se nových terapeutických možností chronických vulvovaginálních zánětů. Pro klinické onkology jsme připravili práci zaměřenou na histopatologii karcinomu prsu a její vztah k systémové léčbě nebo problematiku kmenových buněk u karcinomu ovaria. Reprodukčním gynekologům by neměla uniknout práce poodhalující tajemství implantace embrya a nezapomněli jsme ani na perinatologii a akutní stavy spojené s graviditou. V čísle najdete i kazuistiku zabývající se peripartální problematikou. Věřím, že zařazené články vhodně doplní nabitý program celostátní konference.

Přeji nám všem, kteří se na vydávání Praktické gynekologie podílejí, dostatek energie, entuziazmu do další práce a také alespoň trochu štěstí. Pevně věřím, že se nám podaří zachovat toto vědecké periodikum pro další generaci gynekologů a že svou pílí a zápalem udržíme vědeckou kvalitu, aktuálnost a hlavně praktický dopad příspěvků i v budoucnu. Vám čtenářům pak přísluší posoudit, nakolik jsme byli v této činnosti úspěšní.

Váš

Robert Hudeček


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se