International Menopause Society – všeobecný konsenzus k užívání menopauzální hormonální terapie


Autoři: Peter Koliba
Působiště autorů: místopředseda České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(2): 163-164
Kategorie: Klimakterická medicína: mezinárodní konsenzus

Úvod

V letošním druhém vydání časopisu Climacteric [1] bylo zveřejněno Prohlášení o celosvětovém konsenzu na užívání hormonální terapie v menopauze. Po několika letech nejasností tak máme konečně jednoduchý a jasný návod při zvažování tohoto typu léčby.

Konsenzus

V posledních 10 letech jsme se v otázce užívání menopauzální hormonální terapie (MHT také označované jako hormone replacement therapy – HRT) setkávali s mnoha nejasnostmi. Nové důkazy, zejména v otázkách bezpečnosti a prevence některých onemocnění, však vyžadují změnu dříve přijatých klinických doporučení. Nejasnosti o bezpečnosti užívání a protektivním vlivu vedly u mnohých žen ke zbytečnému odporu k užívání MHT. Regionální menopauzální společnosti pravidelně zveřejňují a aktualizují podrobná revidovaná doporučení. Mnohé nejasnosti vznikly na základě rozdílů v publikovaných regionálních odborných doporučeních. V poslední revizi je již rozdílů mnohem méně. Proto Mezinárodní menopauzální společnost (The International Menopause Society – IMS) převzala iniciativu a uspořádala diskusi u kulatého stolu. V listopadu 2012 se podařilo dosáhnout konsenzu mezi zástupci hlavních regionálních menopauzálních společností v oblasti základních doporučení k užívání MHT. Cílem bylo vytvořit krátký dokument, který obsahuje konsenzus v základních bodech. Je třeba si uvědomit, že problematika onemocnění spojených s menopauzou je celosvětovým problémem a také regulační omezení léčby jsou v jednotlivých zemích odlišná. Tento základní konsenzus tedy nenahrazuje podrobnější doporučení, která vydávají jednotlivé regionální menopauzální společnosti. Tento dokument zdůrazňuje mezinárodní konsenzus na MHT a je zaměřen na posílení postavení žen a zdravotníků při používání MHT.

Základní principy

MHT je nejúčinnější léčba vazomotorických příznaků spojených s menopauzou obecně, ale výhody převažují rizika zejména u symptomatických žen před dosažením věku 60 let nebo do 10 let po menopauze.

 • MHT je efektivní a vhodná pro prevenci osteoporotických zlomenin u rizikových žen v období před dosažením věku 60 let nebo do 10 let po menopauze.
 • Randomizované klinické studie a observační výsledky, stejně jako metaanalýzy dokazují, že standardní dávka „čistých“ estrogenů v MHT může u žen mladších 60 let věku a do 10 let od menopauzy snížit riziko ischemické choroby srdeční a celkovou mortalitu. Údaje o užívání kombinované MHT s estrogeny a progestiny v této populaci ukazují podobný trend při hodnocení mortality, ale ve většině randomizovaných studií nebylo zjištěno výrazné zvýšení nebo snížení rizika srdečního onemocnění.
 • Lokální aplikace nízké dávky estrogenů je vhodná pro ženy, jejichž příznaky jsou omezeny pouze na suchost v pochvě nebo potíže související s pohlavním stykem.
 • Estrogenní MHT v monoterapii je vhodná u žen po hysterektomii, ale pokud má žena dělohu, je nutné i podávání kombinované estrogen-progestagenové MHT.
 • Podání MHT je třeba zvažovat individuálně, se zřetelem na kvalitu života a zdravotní priority, jakož i osobní rizikové faktory, jako je věk, doba od počátku menopauzy a riziko žilního tromboembolizmu, cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční a rakoviny prsu.
 • Riziko žilní trombózy a ischemické cévní mozkové příhody se zvyšuje u perorálně podávané MHT, ale u žen mladších 60 let je absolutní riziko vzácné. Observační studie poukazují na nižší riziko u transdermální terapie.
 • Riziko rakoviny prsu spojené s užíváním MHT u žen starších 50 let je složitou otázkou. Zvýšené riziko rakoviny prsu je primárně spojeno s přidáním progestagenu k estrogenové terapii a souvisí s délkou užívání. Riziko rakoviny prsu ve vztahu k užívání MHT obecně je malé a toto riziko se po ukončení léčby snižuje.
 • Dávka a délka podávání MHT musí být v souladu s důvody léčby a s ohledem na její bezpečnost a měla by být individuální.
 • U žen s předčasným ovariálním selháním se doporučuje podávání celkové MHT minimálně do průměrného věku přirozené menopauzy.
 • Používání na zakázku vyrobených bioidentických hormonů se nedoporučuje.
 • Aktuální údaje o bezpečnosti nepodporují užívání MHT u žen, které prodělaly rakovinu prsu.
 • Toto základní doporučení bude v budoucnu revidováno na základě nových důkazů, které budou k dispozici.

Doručeno do redakce dne 21. dubna 2013

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

koliba@gynartis.cz

Česká menopauzální a andropauzální společnost ČLS JEP

www.meno-andro.cz


Zdroje

1. de Villiers TJ, Gas MLS, Haines CJ, Hall JE, Lobo RA, Pierroz DD, Rees M (eds). Global Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy. Climacteric 2013;16(2): 203–204.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se