PROGRAM 22. ČESKÉ UROGYNEKOLOGIE 2013


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2013; 17(Supplementum): 3-4
Kategorie: Program 22. české urogynekologie 2013

Pořadatelé

Urogynekologická společnost ČR

Sekce urogynekologie ČGPS ČLS JEP

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK Praha a FN Královské Vinohrady

Téma

Aktuální problémy urogynekologie 2013

Záštita na konferenci

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. lékařské fakulty UK

MUDr. Marek Zeman, MBA, ředitel FN Královské Vinohrady

Vědecký výbor konference

as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc., předseda

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

MUDr. Oldřich Šottner

Odborný program

5. prosince 2013

08.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (Hotel D.A.P., konferenční sál)

Předseda konference

Předseda Urogynekologické společnosti ČR

Čestní hosté

08.50 I. KAZUISTIKY, KONZERVATIVNÍ LÉČBA, VARIA

Koordinátoři: MUDr. Lukáš Horčička, MUDr. Jan Zmrhal, CSc., doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

1. Objemný pánevní hematom jako komplikace rekonstrukční operace s implantátem 10 min.

Gärtner M, Krhut J, Petzel M, Šimetka O, Ostrava

2. Hyperkorekce uretry po pubovaginálním slingu a její řešení 10 min.

Petzel M, Gärtner M, Ostrava

3. Parasympatolytická léčba OAB – její persistence 10 min.

Švabík K, Martan A, Krhut J, Finstrle V, Praha – Ostrava

4. Nástroje na hodnocení anální inkontinence – průzkum 10 min.

Rušavý Z, Jansová M, Kališ V, Plzeň

5. Vliv polypropylenové síťky na biomechanické vlastnosti poševní stěny 10 min.

Urbánková I, Feola A, Vláčil J, Endo M, Uvin P, Deprset J, Leuven (Belgium) – Praha

6. Eroze a kontrakce polypropylenových sítěk v břišní a poševní stěně 10 min.

Urbánková I, Feola A, Manodoro S, Vláčil J, Endo M, De Ridder D, Deprest J, Leuven (Belgium) – Praha

7. Český registr implantátů v urogynekologii 10 min.

Šottner O, Horčička L, Halaška M, Martan A, Mašata J, Krofta L, Huvar I, Feyereisl J, Zmrhal J, Krahulec P, Zachoval R et al, pracoviště ČR

Přestávka s kávou

11.00 II. PÁNEVNÍ DNO A POROD

Koordinátoři: doc. MUDr. Ladislav Krofta, MUDr. Oldřich Šottner, CSc., prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

8. Vliv vaginálního porodu na pánevní dno 15 min.

Feyereisl J, Krofta L, Krčmář M, Grohregin K, Praha

9. Prevalence dysfunkce pánevního dna po porodu – longitudinální studie 10 min.

Grohregin K, Krofta L, Krčmáč M, Feyereisl J, Praha

10. Význam umístění prstů při manuální perineální protekci 10 min.

Jansová M, Kališ V, Lobovský L, Zemčík R, Karbanová J, Rušavý Z, Plzeň

11. Zhodnocení časné poporodní perineální bolesti a procesu hojení po mediolaterální a laterální epiziotomii 10 min.

Kališ V, Karbanová J, Rušavý Z, Betincová L, Nečesalová P, Jansová M, Plzeň

Přestávka na oběd

13.15 VALNÁ HROMADA UROGYNEKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

(Hotel D.A.P., konferenční sál) – pouze členové odborné společnosti

Přestávka

14.00  III. DIAGNOSTIKA

Koordinátoři: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.,MUDr. Lukáš Horčička

12. MRI generovaný prostorový model pánevního dna 10 min.

Krofta L, Valdmanová L, Jansová M, Krčmář M, Grohregin K, Feyereisl J, Hynčík L, Praha

13. Souvislost fasciálního a svalového traumatu zobrazená pomocí nukleární magnetické rezonance 10 min.

Krčmář M, Krofta L, Grohregin K, Feyereisl J, Praha

14. Možnosti diagnostiky uretrální funkce 10 min.

Gojiš O, Zmrhal J, Kučera E, Praha

Přestávka s kávou

15.00 IV. UROGYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA

Koordinátoři: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., MUDr. Jan Zmrhal, CSc.,

15. Korekcie kombinovaného defektu v prednom a strednom kompartmente: MESH versus predná plastika v kombinácii so sakrospinóznou fixáciou 10 min.

Galád J, Urdzík P, Sliač – Košice

16. Porovnání bezpečnosti a perioperačních komplikací transobturatorně zavedené pásky TVT-O s kotvenou minipáskou s nastavitelnou délkou (Ajust) v randomizované studii – krátkodobé výsledky 10 min.

Mašata J, Švabík K, Hubka P, El-Haddad R, Martan A, Praha

17. Změny léčebného efektu aplikace Bulkamidu při léčbě SUI v závislosti na času od operace 10 min.

Martan A, Mašata J, Švabík K, El-Haddad R, Hubka P, Koleška T, Krhut J, Praha – Ostrava

18. Roční follow up u pacientek s implantátem Nuvia 10 min.

Adamík Z, Mlčoch M, Zlín

19. Vliv rekonstrukčních operací POP na kontinenci a sexuální funkce žen 10 min.

Huvar I, Čadková I, Novák M, Brno

20. Sakrospinózní fixace v léčbě apikálního prolapsu v kombinaci s klasickou rekonstrukcí předního segmentu 10 min.

Bartoš P, Nový Jičín

Přestávka

16.15 CENA ZA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SDĚLENÍ NA KONFERENCI

Předseda společnosti, zástupce sponzora

16.30 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KONFERENCE

Předseda společnosti, předseda organizačního výboru


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se