Přínosy norgestimátu v kombinované hormonální antikoncepci


Benefits of norgestimate in combined hormonal contraception

Monophasic combination 250 mg of norgestimate (NGM) plus 35 mg of ethinylestradiol (EE) is conjoined with ideal combination of efficacy, safety and positive noncontraceptive effects. Its priorities are the perfect control of vaginal bleeding and positive antiandrogenic effects without influence on libido.

Key words:
antiandrogenic effect – combined hormonal contraception – libido – norgestimate


Autoři: Tomáš Fait
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(3): 178-179
Kategorie: Gynekologie a porodnictví: Přehledový článek

Souhrn

Monofázická kombinace 250 mikrogramů norgestimátu (NGM) a 35 mikrogramů ethinylestradiolu (EE) nese s sebou ideální kombinaci účinnosti, bezpečnosti a příznivých neantikoncepčních účinků. Vyznačuje se výbornou kontrolou krvácení a příznivými antiandrogenním účinky bez vlivu na libido.

Klíčová slova:
antiandrogenní účinek – kombinovaná hormonální antikoncepce – libido – norgestimát

Úvod

Kombinovaná hormonální antikoncepce s 250 µg norgestimátu a 35 µg ethinylestradiolu (Cilest tbl) byla jednou z prvních moderních antikoncepčních pilulek na našem trhu. S touto kombinací tak máme již více než 20leté klinické zkušenosti. Překvapivě pozdě se dočkala své generické kopie (Menyan tbl), která snad překlene problémy s distribucí této kombinované hormonální antikoncepce (COC – combined oral contraceptive). Monofázická kombinace 250 µg norgestimátu (NGM) a 35 µg ethinylestradiolu (EE) s sebou nese ideální kombinaci účinnosti, bezpečnosti a příznivých neantikoncepčních účinků.

Bezpečnost

V únoru roku 2014 byli všichni gynekologové na doporučení SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) obesláni dopisem schváleným EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products), který uvádí:

  • Míra rizika žilní tromboembolie (VTE) je u nízkodávkových přípravků kombinované hormonální antikoncepce (CHC – combined hormonal contraception), které definujeme množstvím EE < 50 µg, malá.
  • Existují pádné důkazy o rozdílech mezi jednotlivými přípravky CHC z hlediska rizika venózní tromboembolie (VTE – venous thromboembolism) v závislosti na typu gestagenu, nejnižší riziko je spojeno s přípravky s levonor­gestrelem, norethisteronem a norgestimátem.

Tento dopis SÚKL tedy ukazuje na vynikající postavení norgestimátu mezi ostatními progestiny z hlediska rizika tromboembolické nemoci. Současně je zde zmíněna i otázka dávky ethinylestradiolu.

Víme, že nebylo prokázáno snižování kardiovaskulárního rizika při dalším snižování dávky ethinylestradiolu pod dávku 35 µg, která charakterizuje nízkodávkovanou hormonální antikoncepci.

Riziko arteriální tromboembolie – infarktu myokardu – u nekuřaček mladších 35 let prakticky není zvýšeno, nadto je norgestimát řazen mezi progestiny 3. generace charakterizované právě nižším rizikem arteriálních příhod [1].

Užívání kombinace NGM/EE je spojeno se zvyšováním hladin HDL-cholesterolu, a to statisticky významně oproti stavu před zahájením užívání [2].

Neantikoncepční přínosy

Dávka 35 µg ethinylestradiolu přináší výbornou kontrolu pseudomenstruačního cyklu s minimálním výskytem nepravidelného krvácení a špinění [3]. Česká multicentrická studie prokázala v souboru 382 žen nízkou míru intermenstruačního krvácení – 6,7 %, 5 %, resp. 5 % v 1., 2., resp. 3. cyklu. Toto krvácení bylo ještě méně časté u uživatelek, které užívaly pilulky pravidelně – 2,6 %, 0 %, resp. 1 %. Současně prokázala nulové změny váhy a krevního tlaku. V programu Nedělní start, v němž se užívání zahajovalo 1. neděli po začátku menzes, bylo dosaženo po 3 cyklech ve 47 % případů víkendů bez vaginálního krvácení [4].

Obdobně jako ostatní přípravky kombinované hormonální antikoncepce i tato kombinace zkracuje a zeslabuje pseudomenstruační krvácení, odbourává dysmenoreu, snižuje riziko zánětů malé pánve, snižuje riziko ovariálních cyst a benigních onemocnění prsu. Dlouhodobé užívání významně snižuje riziko karcinomu endometria a ovaria.

Další výhodou dávky 35 µg ethinylestradiolu je indukce vyšší hladiny SHBG (sexual hormone binding globulin). To je jedním z významných mechanizmů antiandrogenního efektu kombinované hormonální antikoncepce, neb se na něj váže testosteron, a navázaný testosteron nemá biologický účinek. Díky minimální androgenicitě norgestimátu byla výše uvedená kombinace již v 90. letech minulého století indikována k léčbě kožních projevů hyperandrogenního syndromu – akné i hirzutizmu. Dvě studie prokazující zlepšení stavu akné jak v celkovém počtu lézí, tak v počtu zánětlivých i komedonových lézí prošly i kritérii Cochrane databáze [5].

Snížení volného testosteronu by teoreticky mohlo vést k nežádoucímu vlivu na sexualitu a psychiku ženy. Studie však prokazují neutrální vliv kombinace ethinylestradiolu s norgestimátem na libido. V souboru 61 žen bylo prokázáno po 3 měsících užívání této kombinace snížení celkového testosteronu, volného testosteronu i dehydroepiandrosteronsulfátu, aniž by došlo k snížení sexuálního zájmu [6].

Přípravek přináší díky monofázické konstrukci všechny výhody možného kontinuálního užívání a regulace pseudomenstruačního cyklu dle potřeby klientky.

Závěr

Kombinovaná hormonální antikoncepce s 250 µg norgestimátu a 35 µg ethinylestradiolu je vysoce bezpečnou volbou s dlouhou klinickou zkušeností. Vyznačuje se výbornou kontrolou krvácení a příznivými antiandrogenními účinky bez vlivu na libido.

Doručeno do redakce dne 29. 6. 2014

Přijato po recenzi dne 6. 8. 2014

doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

tfait@seznam.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

www.vfn.cz


Zdroje

1. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception: Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. Lancet 1997; 349(9060): 1202–1209.

2. Corson SL. Efficacy and clinical profile of a new oral contraceptive containing norgestimate. US clinical trials. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl 1990; 152: 25–31.

3. Kaplan B. Desogestrel, norgestimate, and gestodene: the newer progestins. Ann Pharmacother 1995; 29(7–8): 736–742.

4. Paseková V, Chroust K. Výskyt krvácení u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce (etinylestradiol 35 µg /norgestimát 250 µg) v závislosti na pravidelnosti a způsobu zahájení užívání. Čes Gynek 2003; 68(2): 84–88.

5. Arowojolu AO, Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA. Combined oral contraceptive pills for treatment of acne. Cochrane Database Syst Rev 2012; 7: CD004425. Dostupné z DOI: http://doi: 10.1002/14651858.CD004425.

6. Graham CA, Bandroft J, Doll HA et al. Does oral contraceptive-induced reduction in free testosterone adversely affect the sexuality or mood in women? Psychoneuroendocrinology 2007; 32(3): 246–255.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se