13th Congress ISIR and ESRI
22.–25. 6. 2016, Erfurt, Germany


Autoři: Hana Vráblíková 1;  Karin Malíčková 2;  Eva Gáborová 1;  Michal Koucký 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 1;  Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze 2
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(3-4): 166-167
Kategorie: Zpráva

Kongres Mezinárodní a Evropské společnosti reprodukční imunologie (the International Society for Immunology of Reproduction – ISIR and the European Society for Reproductive Immunology – ESRI) probíhal ve dnech 22.–25. června 2016 v německém Erfurtu v historické budově místního divadla. Toto setkání světových odborníků se odehrávalo již po třinácté a jeho organizaci zaštiťovala Univerzitní klinika v Jeně pod vedením nově zvoleného prezidenta Americké společnosti pro reprodukční imunologii dr. Uda R. Markerta.

Program celého kongresu byl velmi bohatý – více než 50 přednášek, včetně přednášek finalistů soutěže o mladého vědce, více než 100 posterů, z nichž větší polovina byla zařazena do ústních prezentací, bohatý společenský program.

Celý kongres začínal ve středu 22. 6. 2016 setkáním mladých imunologů, kteří diskutovali o počátcích své vědecké dráhy na témata jak psát a publikovat první články, jak navazovat další spolupráci napříč celou Evropou a jak se zařadit se do výzkumného týmu. Po obědové pauze přišla na řadu témata odbornějšího rázu, jejichž hlavním jmenovatelem byla imunitní tolerance plodu mateřským organizmem a její selhání. V odpoledních hodinách, kdy se již do Erfurtu sjeli všichni účastníci konference, jsme byli přivítáni pořadateli kongresu. Na přivítání navázala velmi zajímavá přednáška profesora Toniho Cathomena z Univerzity ve Freiburgu o genové terapii – od modelování onemocnění až po léčbu pacienta. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na dědičná onemocnění a mutace genů, jež by mohla být řešena pouze cílenou genovou terapií. Jeho projekt využití nukleotidů by mohl umožnit nové zásahy do genomu při boji s chronickými infekčními onemocněními. Ve své prezentaci zmínil i praktické využití těchto nukleotidů při léčbě HIV a zmínil i tzv. berlínského pacienta, který je po léčbě již 8 let HIV negativní. Toto sdělení vyvolalo vlnu nadšení a dlouhý potlesk vestoje s následující diskusí. Po zodpovězení hlavních dotazů se přesunula diskuse na zahradu radnice, kde byla připravena večeře.

Další kongresový den začal tématy, jež se zaměřovala zejména na myší modely. Profesor Sharma z americké Brownovy univerzity představil nové možnosti výzkumu preeklampsie a Alzheimerovy choroby, které se zaměřují zejména na podobnost jejich etiologie – poruchu konformace proteinů. Další přednášky, které se rovněž týkaly onemocnění placenty, představovaly z různých úhlů pohledu etiologii vzniku preeklampsie, indukci imunotolerance a její vztah k T-regulačním lymfocytům.

Páteční přednášky spojovalo hlavní téma – mikrobiom. Asi jednou z neúspěšnějších přednášek byla prezentace dr. A. L. Prince z lékařské fakulty v americkém Houstonu, jež se zaměřovala na vyšetřování mikrobiomu v těhotenství a jeho souvislosti mezi matkou a plodem. Práce tohoto pracoviště se nejprve zaměřila na zjišťování přítomnosti mikrobiomu v placentě u zdravých těhotných žen, později zjistila zajímavé rozdíly v mikrobiomu žen, jež porodily předčasně, oproti těm, jež rodily v termínu porodu. Výzkumný tým u těchto pacientek rovněž objevil významné změny mikrobiomu, které souvisely se zánětem v rámci chorioamniitidy.

V další přednášce byla prezentována změna mikrobiomu v závislosti na množství tuku přijatého potravou v těhotenství a v době kojení u opic. Následující přednáška pracoviště z Dánska ukazovala prospektivní studii a porovnávala úspěšnost IVF cyklu u pacientek s normálním a abnormálním mikrobiomem pochvy. Závěrem studie jsou horší výsledky u pacientek s abnormálním mikrobiomem, proto autor přednášky doporučuje před počátkem IVF cyklu nejprve léčit abnormální vaginální mikrobiom.

Následující přednáška profesora Saita z Japonska porovnávala nejprve poševní mikrobiom pacientek s předčasným porodem a pacientek, jež rodily v termínu. Překvapujícím závěrem je, že nebyl nalezen žádný velký rozdíl v mikrobiomu těchto dvou skupin. Při dalším zkoumání tato skupina ale objevila, že antibiotická terapie podávaná obvykle v době předčasného porodu ovlivňuje mikrobiom střeva, zejména přítomnost klostridií, jež se podílejí na indukci T-regulačních lymfocytů, které pak mají imunotoleranční vliv.

Další přednášky se zaměřovaly hlavně na decidualizaci, imunitní mechanizmy při ní a vliv zánětu na tento proces.

Před koncem pátečního programu se přihlásil o slovo prof. Saito s krátkým videem představujícím starobylé univerzitní město Nara v Japonsku a s pozvánkou na příští kongres reprodukční imunologie, který se uskuteční pod záštitou jeho pracoviště v roce 2019.

Poslední den kongresu byl v dopoledních hodinách věnován zánětům a imunoregulačním mechanizmům v mužském pohlavním systému. Velký ohlas vzbudila jedna z posledních přednášek – dr. G. Giardi z londýnské King´s College prezentoval možnou léčbu pacientek ve 3. trimestru s preeklampsií statiny.

Kongres Evropské a Mezinárodní společnosti reprodukční imunologie byl plný zajímavých sdělení, nových poznatků i milých setkání.

Doručeno do redakce 29. 8. 2016

MUDr. Hana Vráblíková

hana.vrablikova@vfn.cz

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

www.vfn.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se