Vybrané psychometrické vlastnosti české verze dotazníku FACT-B (verze 4) měření kvality života u pacientek s karcinomem prsu


Autoři: Kateřina Skřivanová 1,2;  Jiří Jarkovský 3;  Klára Benešová 3;  Jan Nedvěd 1;  Dagmar Brančiková 4;  Hana Peterková 1;  Tomáš Svěrák 5;  Ľubomíra Anderková 5;  Nela Elfmarková 5;  Marcela Bendová 6;  Luboš Minář 6;  Markéta Protivánková 4;  Ladislav Dušek 3
Působiště autorů: Department of Psychology and Psychosomatics, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Clinical Psychology, Faculty Hospital, Brno, Czech Republic 2;  Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3;  Department of Internal Medicine, Haematology and Oncology, Faculty of Medicine, Masaryk University and Faculty Hospital Brno, Czech Republic 4;  Faculty of Medicine and Applied Neuroscience Research Group, Central European Institute of Technology, Masaryk University (CEITEC MU), Brno, Czech Republic 5;  Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, Masaryk University and Faculty Hospital Brno, Czech Republic 6
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(3-4): 156-161
Kategorie: Onkogynekologie

Předběžné výsledky byly formou posteru publikovány na Brněnských onkologických dnech v roce 2016.

Souhrn

Zlepšování výsledků onkologické léčby přitáhlo větší pozornost k longitudinálnímu sledování kvality života (QoL). Funkční posouzení onkologické léčby (FACT) je standardním nástrojem měření QoL u onkologických pacientů, přičemž varianta FACT-B se používá pro pacientky s karcinomem prsu. Cílem této studie je informovat o výsledcích validizace překladu dotazníku FACT-B (verze 4) do češtiny: jde o vůbec první validizaci nástroje QoL pro pacientky s karcinomem prsu v České republice. Byla použita standardní popisná statistika a zkoušky. Spolehlivost dílčích škál skóre QoL byla měřena Cronbachovým alfa koeficientem. K analýze konstruktové validity nástroje byly použity explorační a konfirmační faktorová analýza, Pearsonův a Spearmanův koeficient korelace. Tato analýza byla zpracována s pomocí programů SPSS 23.0.0. a Stata 13. Výsledky validizace jsou obdobné jako další validizace přeložených národních verzí FACT-B, které po překladu vykazují uspokojivou spolehlivost a citlivost a spolehlivou vnitřní strukturu. Analýza jeho vnitřní struktury odhalila skryté faktory, které vyplývají z dílčích škál dotazníku FACT-B, a prokázala mezikulturní platnost českého překladu. Naše výsledky ukazují, že český překlad dotazníku FACT-B je spolehlivým a platným nástrojem měření QoL u pacientek s karcinomem prsu v České republice a může být využíván v budoucím výzkumu a /nebo klinické praxi.

Klíčová slova:
nástroj validizace QoL – překlad FACT-B do češtiny – analýza faktorů – karcinom prsu


Zdroje

1. Ferrell, B.R., Dow, K.H., Grant, N. (1995): Measurement of the quality o1. Ferrell BR, Dow KH, Grant M. Measurement of the quality of life in cancer survivors. Qual Life Res 1995; 4(6): 523–531.

2. Scieszka M, Zielinski M, Machalski M. et al. Quality of life in cancer patients treated by chemotherapy. Neoplasma 2000; 47(6): 396–399.

3. Dusek L, Muzik J, Maluskova D et al. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klin Onkol 2014; 27(6): 406–423.

4. Cella DF, Tulsky DS, Gray G et al. The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) Scale: Development and validation of the general measure. J Clin Oncol 1993; 11(3): 570–579.

5. Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System Version 4. Dostupné z WWW: <http://www.facit.org/facitorg/questionnaires>.

6. Lent L, Hahn E, Eremenco S et al.Using cross-cultural input to adapt the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) scales. Acta Oncol 1999; 38(6): 695–702.

7. Anderkova L, Elfmarkova N, Sverak T et al. Change in Quality of Life measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klin Onkol 2016; 29(2): 113–121. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.14735/amko2016113>.

8. Ware JE jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992; 30(6): 473–483.

9. Sobotík Z. Zkušenosti s použitím předběžné verze amerického dotazníku o zdraví (sf-36). Zdravotnictví v České republice 1998; 1(1–2): 50–54.

10. Cella D. FACIT Manual: Manual of the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System Version 4. CORE: Evanston 1997.

11. Brady MJ, Cella DF, Mo F et al. Reliability and validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast (FACT-B) quality of life instrument. J Clin Oncol 1997; 15(3): 974–986.

12. DeVellis RF. Scale development: Theory and Applications (Applied Social Research Methods). 3rd ed. Sage: Los Angeles 2011: 109–110. ISBN 978–1412980449.

13. Hu L, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling 1999; 6(1): 1–55. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/10705519909540118>.

14. Pandey M, Thomas BC, Ramdas K et al. Quality of life in breast cancer patients: Validation of a FACT-B Malayalam version. Qual Life Res 2002; 11(2): 87–90.

15. Wan C, Zhang D, Yang Z et al. Validation of the simplified Chinese version of the FACT-B for measuring quality of life for patients with breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2007; 106(3): 413–418.

16. Yoo HJ, Ahn SH, Eremenco S et al. Korean translation and validation of the functional assessment of cancer therapy-breast (FACT-B) scale version. Qual Life Res 2005; 14(6): 1627–1632.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se