XXV. česká urogynekologie: odborný program


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2016; 20(Supplementum): 2-6
Kategorie: XXV. česká urogynekologie 2016

XXV. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE

Organizační výbor konference

Jan Zmrhal (předseda), Lukáš Horčička, Lucie Houfková, Pavel Revický

Vědecký výbor konference

as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc., předseda, doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Oldřich Šottner

Konference byla akreditována u ČLK ČR pod číslem 45416 jako vzdělávací akce celoživotního vzdělávání lékařů. Účast na odborném programu je ohodnocena 5 kredity.

Organizace konference

Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4

Odpovědný koordinátor pro organizaci a služby: Pavel Revický, GSM: 724 264 870

e-mail: office@congressprague.cz, www.congressprague.cz

Partneři konference

Organizační a vědecký výbor konference vyjadřují uznání za významnou podporu firmám

Astellas Pharma, generálnímu partnerovi konference

Elva Pharma, hlavnímu partnerovi konference

Hartmann-Rico, hlavnímu partnerovi konference

PRO.MED.CS Praha, hlavnímu partnerovi konference

RADIX CZ, partnerovi – sponzorovi Workshopu PROLOG

SurgiCare, sponzorovi registrace

praktická gynekologie

časopisu Praktická gynekologie, mediálnímu partnerovi konference

Poděkování patří všem dalším firmám, které se konference účastní jako vystavovatelé:

 1. Advamed
 2. Amirex Medical
 3. Apogepha Arzneimittel
 4. Archie Samuel
 5. Aspironix
 6. Astellas Pharma
 7. BP Medical
 8. Dahlhausen CZ
 9. Elva Pharma
 10. Ferring Pharmaceuticals CZ
 11. Hartmann-Rico
 12. Heaton Group
 13. LaparoTech Instruments
 14. Kelling Inventive
 15. Maxdorf
 16. Medetron
 17. Meditrade
 18. Medkonsult
 19. Onapharm
 20. Pierre Fabre Medicament
 21. PRO.MED.CS Praha
 22. RADIX CZ
 23. Rous Surgical
 24. SurgiCare

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

30. listopadu

PROLOG – PRAKTICKÝ WORKSHOP LAPAROSKOPICKÉ SAKROKOLPOPEXE

14.00–17.30 Program workshopu | Clarion Congress Hotel Prague

KS Tycho – teoretická část programu

KS Kepler – praktická část programu

Foyer Lobby – občerstvení

Koordinátor programu: doc. MUDr. V. Kališ, Ph.D.

14.00 Zahájení

(prezident XXV. konference Česká urogynekologie 2016, předseda Urogynekologické společnosti ČR)

14.15 Program workshopu včetně praktického nácviku

17.30 Závěr workshopu

1. prosince

KONFERENCE XXV. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2016

08.30 Slavnostní zahájení konference | Clarion Congress Hotel Prague

KS Tycho – Kepler

předseda konference

předseda Urogynekologické společnosti ČR

čestní hosté

Organizační přestávka 5 min.

09.00 BLOK I. 

REHABILITACE, DIAGNOSTIKA, VARIA

Koordinátoři: MUDr. Lukáš Horčička, prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

1. Rehabilitace močové inkontinence v praxi

Rosenová Z (Praha) 6 min.

2. Diagnostika dysfunkce svalů pánevního dna ultrazvukem QSONO Q3 fyzioterapeutem

Špringrová Palaščáková I, Chmelová K (Čelákovice, Olomouc, Ostrava) 6 min.

3. Změny uroflowmetrie a mobility uretry po implantaci suburetrální pásky

Mňuková V, Hensel G, Košťál M, Moravcová M, Holcmanová R

posterová prezentace (Pardubice) 6 min.

4. Vyhodnocení intr-individuální test – retest variabilita uroflowmetrických parametrů u zdravých žen s žen se symptomy dolních močových cest

Gärtner M, Krhut J, Szabová O, Vašek P, Luňáček L, Míka D, Zvarová K, Zvara P (Ostrava, Bratislava, Odensee – DK) 6 min.

5. Ultrazvukové porovnání pooperační fixace a funkce pásky zaváděné z jedné incize a transobturátorní pásky

Mašata J, Švabík K, Hubka P, Martan A (Praha) 6 min.

6. Kvalita sexuálních funkcí po vaginální rekonstrukci

Čadková I, Huvar I (Brno) 6 min.

Organizační přestávka

10.00 BLOK II .

FARMAKOTERAPIE, INFEKCE MOČOVÝCH CEST

Koordinátoři: MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., MUDr. Pavel Krahulec, CSc., prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

7. Novinky ve farmakoterapii OAB

Sýkora R (Ostrava) 6 min.

8. Persistence na léčbě hyperaktivního močového měchýře (OAB) mirabegronem v multicentrické studii

Martan A, Mašata J, Švabík K, Hanuš T, Krhut J, Zachoval R, Halaška M, Krofta L,

Hanáková M, Horčička L (Praha, Ostrava, Brno) 6 min.

9. Chronická infekce močových cest a refrakterní urgence u starých žen

Lochman P, Zmrhal J, Lochmanová V, Novák L, Beneš R (Praha) 6 min.

10. Nový pohled na léčbu recidivující infekce močových cest

Piškytlová P (Kolín) 6 min.

Přestávka s občerstvením

10.40 BLOK III.

POROD A PÁNEVNÍ DNO

Koordinátoři: doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Oldřich Šottner

11. Kontroverze mezi způsobem porodu a funkčními změnami pánevního dna

Feyereisl J, Krofta L, Krčmář M, Urbánková I, Gojiš O, Grohregin K (Praha) 10 min.

12. Vliv druhého porodu na funkci pánevního dna

Urbánková I, Grohregin K, Krčmář M, Feyereisl J, Krofta L (Praha) 7 min.

13. Vaginální porod po císařském řezu provedeném na začátku a konci první doby porodní

Rušavý Z, Francová E, Kališ V (Plzeň) 7 min.

14. MRI analýza muskulofasciální komponenty pánevního dna po porodu císařským řezem

Krčmář M, Krofta L, Feyereisl J, Urbánková I, Gojiš O (Praha) 7 min.

15. Poporodní inkontinence stolice a možnosti chirurgického řešení

Örhalmi J (Hradec Králové) 7 min.

Diskuse k posteru: Mňuková V. et al., Pardubice

Přestávka – konferenční oběd – VALNÁ HROMADA UGS

14.00 BLOK IV.

OPERAČNÍ LÉČBA

Koordinátoři: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., prof. MUDr. Michal Halaška, DrSc., prim. MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D.

16. The reset of novel singel incision TVM system in apical and anterior or posteriori defects repair

Barcz E (Warsaw – Poland) 10 min.

17. Improving POP reconstruction safety by minimising the mesh implant surface area

Neuman M (Nahariya – Israel) 10 min.

18. Rekonstrukce defektu zadního a středního kompartmentu pomocí kotveného implantátu Prolift Posterior TM: Kohortová studie s pětiletým follow-up

Gojiš O, Bránik K, Krčmář M, Urbánková I, Feyereisl J, Krofta L (Praha) 7 min.

19. Řešení sestupu tří kompartmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace – kohortová prospektivní studie s délkou follow-up pěti let

Kraus P, Krofta L, Krčmář M, Urbánková I, Grohregin K, Feyereisl J (Ústí n. Labem, Praha) 7 min.

20. RCT – porovnávající rekonstrukční operaci síťkou a operaci Amreich-Richter v řešení prolapsu pochvy po hysterektomii u žen s evulzí levátoru ani – 6leté sledování

Švabík K, Mašata J, Hubka P, Martan A (Praha) 7 min.

21. Calistar S „Ultra low weight mesh“: pooperační výsledky v průběhu 1 roku

Bartoš P, Trhlík M (Nový Jičín) 7 min.

22. Randomizovaná studie pro porovnání transobturatorní suburetrální pásky a krátké nastavitelné pásky v léčbě stresové inkontinence moči – střednědobé výsledky

Huser M, Juráková M, Belkov I, Dziaková M, Ventruba P (Brno) 7 min.

23. Roční výsledky minislingové operace zavedením systému Ophira

Macháčková H, Kummel J, Trhlík M, Bartoš P (Nový Jičín) 7 min.

Přestávka s občerstvením

15.50 BLOK V. 

OPERAČNÍ LÉČBA, KOMPLIKACE

Koordinátoři: MUDr. Lukáš Horčička, prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

24. Laparoskopická sakrokolpopexe: Kohortová studie s dvouletým follow-up

Krofta L, Drahoňovský J, Krčmář M, Urbánková I, Hanáček J, Gojiš O, Feyereisl J (Praha) 7 min.

25. Miniinvazivní řešení vezikovaginální píštěle – videoprezentace

Švabík K, Mašata J, Hubka P, Martan A (Praha) 7 min.

26. Laparoskopické sakrokolpopexe po několika předchozích výkonech pro POP

Kališ V, Smažinka M, Rušavý Z, Havíř Z (Plzeň) 7 min.

27. Kolpektomie – výsledky operační léčby totálního genitálního prolapsu

Chudáček P, Glosová T, Novotná M (Příbram) 7 min.

28. Hyperaktivní měchýř demaskovaný LAVH s bilaterální adnexektomií a perforací močového měchýře

Hubka P, Švabík K, Mašata J, Martan A (Praha) 7 min.

29. Minimálně invazivní řešení dlouhodobých komplikací tahuprostých vaginálních pásek

Mašata J, Švabík K, Zámečník L, Hubka P, Martan A (Praha) 10 min.

30. Zánětlivá komplikace v oblasti implantované síťky po laparoskopické cervikosakrokolpopexi a její řešení

Smažinka M, Rušavý Z, Havíř M, Kališ V (Praha) 7 min.

31. Neobvyklá perforace rekta při laparoskopické sakrokolpopexi s následnou odloženou operací

Kališ V, Rušavý Z, Smažinka M, Havíř Z (Plzeň) 7 min.

32. Poznámky k historii a budoucnosti chirurgie pochvy

Halaška M, Vláčil J, Maxová K, Kotoulová M, Šottner O (Praha) 7 min.

Organizační přestávka

17.45 Vyhlášení nejzajímavější práce na konferenci

Zakončení konference

předseda organizačního výboru, předseda společnosti


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se